RATEX BOGDAN GŁOWACKI,
ul.WRZOSOWA 1a, 58-521 JEŻÓW SUDECKI

Przepisy

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r.
w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy
i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne 

Plik PDF do pobrania  tutaj 

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r.
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę
wyznaczonego obszaru wodnego

 Plik PDF do pobrania tutaj

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r.
w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu,
nakazu oraz znaków informacyjnych i flag

 Plik PDF do pobrania tutaj


RATEX BOGDAN GŁOWACKI

ul.WRZOSOWA 1a

58-521 JEŻÓW SUDECKI

 

 
TEL. KOM. 601 572 228, 603 123 816
 
e-mail: ratex@ratex.com.pl

NIP: 611-103-20-70
 
Projekt i wykonanie KMEDIA.PL Strony internetowe