RATEX BOGDAN GŁOWACKI,
ul.WRZOSOWA 1a, 58-521 JEŻÓW SUDECKI

O firmie

Bezpieczeństwo na wodzie jest sprawą priorytetową. Bardzo ważne jest, aby zachować elementarne zasady właściwego zachowania się na wodzie. Jedną z nich jest stosowanie odpowiednich środków zabezpieczających.

Firma RATEX powstała w 1990r. Zajmuje się produkcją i dystrybucją wyrobów zapewniających bezpieczeństwo na wodzie.Wieloletnie doświadczenie pozwoliło na opracowanie wzorów o prostej konstrukcji, gwarantujących łatwe, szybkie i niezawodne użycie sprzętu. Jednocześnie wyróżnia się on funkcjonalnością i dużą trwałością.Wiele wyrobów zostało przetestowanych i używanych przez Mistrzów Świata w Ratownictwie Wodnym.

Firma RATEX oferuje sprzęt asekuracyjny i ratunkowy:
- do zastosowania w rekreacji i sportach wodnych,
- do wyposażenia pływalni i ośrodków przywodnych,
- do użycia w ratownictwie wodnym.

Firma RATEX poleca sprzęt niezbędny w czasie akcji powodziowych i innych zagrożeń nadzwyczajnych, używany m.in. przez:
- jednostki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej,
- Wydziały Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
- Policję,
- Wojsko
- WOPR i inne podmioty ratownicze.

Firma RATEX oferuje sprzęt z zakresu BHP, używany na:
- oczyszczalniach ścieków,
- ujęciach wodnych,
- budowlach i urządzeniach hydrotechnicznych (mosty, śluzy, tamy i in.),
- śródlądowych jednostkach pływających.


RATEX BOGDAN GŁOWACKI

ul.WRZOSOWA 1a

58-521 JEŻÓW SUDECKI

 

 
TEL. KOM. 601 572 228, 603 123 816
 
e-mail: ratex@ratex.com.pl

NIP: 611-103-20-70